Rezultatele Finale ale examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2016

Email Imprimare PDF

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMISIA PERMANENTĂ

 

DECIZIA nr. 179

16 decembrie 2016

 

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) al Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată (în continuare Lege) şi prevederilor art. 310 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat (în continuare Statut),

Examinând procesul verbal privind afişarea rezultatelor finale la Examenul de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Luând act de propunerea înaintată de Consiliul de Conducere al INPPA, privind validarea examenului

Comisia Permanentă, întrunită în şedinţa din data de 16 decembrie 2016,

 

DECIDE:

 

Art. 1 – Se validează rezultatele examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA, organizat în perioada 14 noiembrie – 12 decembrie 2016.

 

Art. 2 – (1) Se acordă titlul profesional de avocat definitiv avocaţilor care au promovat examenul, menţionaţi în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Se face aplicarea corespunzătoare a disp. art. 13 alin. (2) Hotărârea Consiliului UNBR nr. 525 din 01 septembrie 2012, privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor.

 

Art. 3 – Consiliile barourilor vor emite decizii de înscriere în tabloul avocaţilor definitivi a avocaţilor care au promovat examenul, ţinând cont că data dobândirii titlului profesional de avocat definitiv va fi considerată data împlinirii termenului stagiului prevăzut la art. 18 alin. (1) din Lege, chiar dacă promovarea examenului de absolvire a INPPA are loc înainte sau după această dată, conform art. 310 alin. (4) din Statut.

 

Art. 4. - Situația avocaţilor menționați în Anexa nr. 2 la prezenta decizie va fi clarificată prin corespondență purtată între INPPA şi barouri având în vedere cererile de amânare depuse de avocații stagiari până la validarea rezultatelor examenului, precum şi comunicările barourilor.

 

Art. 5 – Prezenta decizie se comunică fiecărui barou, însoțită de extras din anexele prevăzute la art. 2 și 4, corespunzător intereselor barourilor, care o vor aduce la îndeplinire, Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor    –

I.N.P.P.A. și centrelor teritoriale ale INPPA (cu extras din anexe, corespunzător competențelor lor teritoriale).

 

 

COMISIA  PERMANENTĂ

 

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 179 din 16 decembrie 2016 (extras)

 

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Calificativ

Baroul

Centrul de examen

1.

BENGA Dragoş-Laurenţiu (S)

Satisfăcător (S)

Braşov

INPPA Braşov

2.

CERNAT Adrian (M)

Satisfăcător (S)

Braşov

INPPA Braşov

3.

IANCU Mircea (Ş)

Nesatisfăcător (NS)

Braşov

INPPA Braşov

4.

PAŞALICĂ  Sorin-George  (I)

Satisfăcător (S)

Braşov

INPPA Braşov

5.

PRUTEANU Georgiana-Monaliza (M)

Satisfăcător (S)

Braşov

INPPA Braşov

6.

OLTEAN Sorana-Zamfira (V)

Bine (B)

Bucureşti

INPPA Braşov

7.

PETRICEANU  Andrei-Iulian (G)

Bine (B)

Buzău

INPPA Braşov

8.

RETHI-(SZABO) Eniko-Kinga (S)

Satisfăcător (S)

Harghita

INPPA Braşov

9.

SOFALVI Izabella (J)

Bine (B)

Harghita

INPPA Braşov

10.

SZÉKELY  Erika-Klementina (K)

Bine (B)

Harghita

INPPA Braşov

11.

LĂCĂTUŞU Vlad-Victor (V)

Satisfăcător (S)

Mureş

INPPA Braşov

12.

LUPEI  Corina (D)

Satisfăcător (S)

Mureş

INPPA Braşov

13.

JERCAN-(ENACHE) Antoaneta (I)

Nesatisfăcător (NS)

Prahova

INPPA Braşov

14.

LEPĂDAT  Diana-Elena  (D)

Bine (B)

Sibiu

INPPA Braşov

15.

MOGA Şerban (T)

Bine (B)

Sibiu

INPPA Braşov

 

 

 

Anexa nr. 2 la Decizia Comisiei Permanente nr. 179 din 16 decembrie 2016 (extras)

 

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Baroul

Centrul de examen

OBSERVAȚII

1.

RĂDUCĂ M. CRISTINA

Brașov

INPPA Brașov

Cerere amânare aprobată de Baroul Brașov.

2.

CERNICA  I. Eduard-Lucian

Prahova

INPPA Brașov

Nu a depus caiete de lucrări profesionale. ABSENT.

3.

HARCAN T. Mihaela- Loredana

Prahova

INPPA Brașov

Cerere amânare aprobată de Baroul Prahova.

 

?>